П'ятниця, 18 вересня 2020 року 17:12
   Четвер, 10 вересня 2020 року
  № 2020.073.074
 

Головна

Поточний номер
٠ Перша шпальта
٠ Тиждень
٠ Подробиці
٠ Суспільство
٠ Добра скриня

Фоторепортаж
Канівські блоги
Top-NET
Радіо “Канів”
Книгарня

Фотоконкурс
٠ Новий
٠ Архів

Редакція
Реклама
Передплата
Контакти
Безкоштовні оголошення
Де відпочити в Каневі

  Архів номерів

 

РеєстраціяКому ти віриш?
1.Я вірю Вові.
2.Я вірю Петі.
3.Я вірю Віті.
4.Я вірю в Бога.
5.Я вірю собі і своїй родині.
6.Я вже нікому й нічому не вірю.
Результати


Курсы валют на PROext

Гідроенергетики звітують про зроблене у соціальному секторі
Автор: від 10 жовтня 2019 року

ВЗАЄМНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ >>>>>

Інформаційна прозорість і публічність - основні принципи, на яких базується комуніка-ційна політика ПрАТ «Укргідроенерго». Як компанія-лідер товариство відкрите до конструктивного діалогу з громадськістю, органами влади, партнерами, інвесторами та іншими зацікавленими сторонами. Саме тому компанія публікує звіт про роботу в соціальній сфері у першому півріччі 2019 року на територіях присутності потужностей акціонерного товариства.

Корпоративна соціальна відповідальність

Сталий розвиток компанії тісно взаємопов'язаний з розвитком місцевих громад. У рамках, встановлених нормативними актами, товариство прагне до реалізації очікувань суспільства від ПрАТ "Укргідроенерго" і бажає затвердити свої позиції як соціально відповідальної компанії, зберегти довіру місцевих громад. У регіонах перспективного будівництва компанія передбачає доступні можливості з розвитку соці-альної інфраструктури. В умовах конкуренції "Укргідроенерго" шу-кає нові підходи і розробляє механізми, здатні збільшити частку участі компанії в соціальному розвитку регіонів, що безпосередньо знайде відображення в "Програмі розвитку територій ПрАТ "Укргідроенерго".

Одним із пріоритетів комунікаційної політики компанії є побудова стійких зв'язків з місцевими громадами на територіях своєї присутності, що забезпечують підтримку під час реалізації проектів шляхом участі в соці-ально значущих заходах регіону, в підтримці екологічних, культурно-просвітницьких проектів і со-ціальних, культурних та освітніх установ.

В умовах економічної кризи, військової агресії і децентралізації компанія розглядає створення нових робочих місць, податкові відрахування до місцевих бюджетів як частину своєї соці-альної відповідальності та внесок у зменшення соціальної напруженості в регіонах. Товариство залучає до процесу ухвалення рішень щодо розвитку галузі лідерів спільнот, представників неурядового сектору і ор-ганів державної влади та місцевого самоврядування.

ПрАТ "Укргідроенерго" залучає до участі в освітніх і тренінгових програмах лідерів громадської думки, голів об'єднаних територіальних громад, міських, районних і сільських рад, голів і співробітників районних державних адміністрацій, членів виконкомів. Компанія докладає зусиль для створення умов щодо формування професійних кадрів із представників місцевого населення для роботи на підприємствах.

Упровадження стратегії корпоративної соціальної відповідальності забезпечить розвиток на базі ПрАТ "Укргідроенерго" інституту корпоративного волонтерства, встановлення зв'язків із громадськими організаціями, посилить роль і позитивний вплив на розвиток місцевих громад на основі співпраці і соці-ального партнерства. Надання публічної звітності щодо соціальної від-повідальності і соціальних інвести-цій компанії будуватиметься на основі глобальної ініціативи щодо звіт-ності GRI та інших видів нефінансових показників.

Інформаційна прозорість і пуб-лічність - основні принципи, на яких базується комунікаційна політика "Укргідроенерго". Як компанія-лідер ми відкриті до конструктивного діалогу з громадськістю, органами влади, партнерами, інвесторами, іншими зацікавленими сторонами.

Основні канали для інформування та взаємодії із суспільством: медійні, серед яких офіційний веб-сайт ПрАТ "Укргідроенерго", офіційні сторінки компанії у соціальних мережах Facebook, Instagram, Twitter та Linkedin, офіційний канал компанії на відеохостингу YouTube, науково-ви-робничий журнал "Гідроенергетика України", сайти та сторінки в соці-альних мережах неурядового сектору, аналітичних центрів та експертних груп, електронні ЗМІ (інтернет-видання), телебачення, радіо, друковані ЗМІ (газети, журнали) національного та регіонального охоплення; немедійні, серед яких громадські слухання, круглі столи, конференції, форуми, екскурсії філіями товариства, тренінгові та освітні програми, зустрічі з представниками українських та іноземних організацій, представниками громадськості, спільні заходи за участю громадськості, ЗМІ та/або представників міжнародних організацій, відрядження, об'їзди, тури під головуванням генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" філіями товариства, створення друкованої продукції про діяльність компанії.

При взаємодії з суспільством ПрАТ "Укргідроенерго" використовує такі форми комунікації, як взаємодія з представниками ЗМІ для викладення інформації про діяльність і розвиток компанії в рамках реалізації Програми розвитку гідроенергетики до 2026 року та Енергетичної стратегії України на період до 2035 року, виконання цілей ООН у сфері сталого розвитку, виконання принципів Глобального Договору ООН тощо; інтерв'ю, пресконференції, брифінги, коментарі з питань діяльності ПрАТ "Укргідроенерго" як організації, що виконує стратегічну роль у гідроенергетичній галузі та забезпечує стійке функціонування електро-енергетичної системи України; телевізійні і радіопрограми, що висвіт-люють діяльність компанії; публікації в друкованих та електронних виданнях, зокрема, наукових; публікація статистичної інформації, звітів; проведення публічних інформаційних заходів; участь у спеціалізованих конференціях міжнародного та національного рівнів у сфері енергетики, екології, економіки, бізнесу, стійкого розвитку, глобального розвитку; організація власних конференцій з питань екології та енергетики; проведення тематичних публічних акцій; проведення тренінгів, навчальних семінарів для персоналу та зацікавлених сторін; проведення просвітницької роботи у школах, середніх і вищих навчальних закладах; надання інформації на запити відповідно до діючого законодавства; опитування громадської думки, зокрема онлайн; круглі столи з представниками громадськості, ор-ганами державної та місцевої влади, експертною спільнотою; круглі столи за участю всіх рівнів співробітників з питань соціального забезпечення, умов праці, захисту прав людини, боротьби з корупцією; громадські слухання з питань розвитку компанії.

Найважливіші проекти у сфері взаємодії з колективом і суспільством у першому півріччі 2019 року

1. Популяризація гідроенергетики та інформативно-просвітницька робота з метою всебічного інформування та заохочення молоді до вивчення технічних наук як перспективної галузі для обрання професії. За 6 місяців 2019 року у філіях товариства було організовано та проведено близько 150 екскурсій (з освітньою, науковою, інформаційною чи пізнавальною метою) для підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, іноземних громадян, а також громадян України (крім ділових зустрічей і міжнародних візитів), які в установленому порядку звернулися до керівництва філій товариства. За звітний період філії компанії відвідали 3295 осіб.

2. Інформаційна діяльність: підготовка інформаційних матеріалів, повідомлень про діяльність товариства, фотозвіти та розміщення їх у засобах масової інформації, спрямованих на всебічне роз'яснення громадськості про перспективні напрями розвитку стратегічних об'єктів гідроенергетики та діяльність компанії загалом з метою формування позитивного іміджу, донесення основних державних меседжів та інформування про досягнення товариства у сфері гідроенергетики.

3. Реалізація творчих здібностей працівників як атрибут інноваційної розбудови підприємства. У компанії працювали виставкові експозиції творчих робіт: "Весняний сонцесвіт", "Великоднє диво", "Дивосвіт вишивки". Для співробітників апарату управління, працівників філії "Каскад Київських ГЕС і ГАЕС" та їхніх дітей проведено низку майстер-класів, у яких взяли участь понад 225 осіб.

4. Залучення до святкування та відзначення релігійних, державних та інших свят, пам'ятних дат і скорботних днів в Україні. Працівники ПрАТ "Укргідроенерго" та члени їхніх родин взяли участь у заходах, присвячених  річниці Чорнобильської трагедії (катастрофи), Дню скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні, Дню Конституції, Дню вишиванки та інших. Для дітей працівників товариства проведені заходи до Дня захисту дітей.

Крім того, в рамках реалізації Програми корпоративної соціальної відповідальності "Укргідроенерго", формування та зміцнення загального позитивного іміджу компанії у філіях товариства (для співробітників та їх родин) та серед громад у місцях присутності філій товариства було проведено понад 50 заходів соціокультурного, спортивного, історичного, туристичного, інформаційного спрямування.

У подальшому планується проведення інформаційно-просвітницької та роз'яснювальної роботи із органами місцевих влад і місцевого самоврядування, організаціями громадського самоврядування, екологічними та науковими спільнотами, політичними партіями та молоддю з метою підвищення рівня довіри до ПрАТ "Укргідроенерго", стабільного соціального іміджу компанії, спрямованого на підтримку і розвиток товариства.

Участь ПрАТ "Укргідроенерго" у загальноміських заходах, у вирішенні соціальних та екологічних питань населених пунктів у місцях присутності філій товариства, організація спільних заходів із місцевою владою, громадськістю та працівниками товариства для побудови максимально дружніх стійких двосторонніх зв'язків і партнерських відносин на регіональних рівнях.

У рамках реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035 року та Програми розвитку гідроенергетики на період до 2026 року ПрАТ "Укргідроенерго" здійснює комплексну реконструкцію Дніпровського каскаду, а також планує побудувати та ввести в експлуатацію Канівську ГАЕС, Каховську ГЕС-2 та другу чергу Дністровської ГАЕС.

Соціальна підтримка проек-тів є важливим фактором їх ус-пішної реалізації та зумовлена Концепцією реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади (розпорядження Кабінету Міністрів України номер 333-р від 1 квітня 2014 року), Законами України "Про співпрацю територіальних громад", "Про добровільне об'-єднання громад", а також взятими на себе зобов'язаннями ПрАТ "Укргідроенерго" в рамках Стратегії корпоративної соціальної відповідальності, що спрямована на добровільну інтеграцію соціальних та екологічних аспектів у виробничо-економічній діяльності компанії у взаємодії із зацікавленими сторонами.

Розвиток будь-якого підприємства відбувається лише у прямій взаємодії з місцевими громадами, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими та науковими співтовариствами, політичними партіями. Стійкі партнерські зв'язки із зацікавленими сторонами, а також їхня підтримка можуть бути досягнуті лише  єдиним шляхом - шляхом дружньої взаємодії, формування загального бачення розвитку компанії з урахуванням інтересів громади.

Окрім соціальних аспектів, пов'язаних із будівництвом, для місцевих громад надважливими залишаються питання екологічної безпеки, збереження культурно-історичного надбання, розвиток інфраструктури в місцях присутності філій товариства. Зважаючи на те, що ПрАТ "Укргідроенерго" представляє державний сектор економіки, робота з органами державної влади та громадами забезпечить необхідний рівень довіри населення до держави й буде сприяти реалізації довгострокових проектів компанії та економічному зростанню загалом.

ПрАТ "Укргідроенерго" є членом громадських організацій, а саме: Громадська спілка "Асоціація "Гідроенергетика України"; Всеукраїнське об'єднання організацій роботодавців "Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України"; ОЕП "ГРІФРЕ"; Всеукраїнський енергетичний комітет; Федерація роботодавців Київського регіону "Київщина"; Громадська спілка "Перша енергетична асоціація України"; Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики; громадська спілка "Міжнародна рада з великих енергетичних систем СІГРЕ в Україні"; громадська організація "Науково-технічна спіл-ка енергетиків України". Участь у зазначених організаціях дозволяє товариству не втрачати позиції лідера в електроенергетичній галузі, підтримувати зв'язок із громадськістю тощо.

Із метою популяризації та інформативно-просвітницької роботи в сфері гідроенергетики підписано Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між ПрАТ "Укргідроенерго" та ГО "Офіс Амбасадора відновлюваної енергії".

При проведенні заходів, запланованих до Дня довкілля та Міжнародного Дня землі, спільно з місцевими громадами організовано прибирання берегової зони територій у місцях розташування філій товариства, висаджено дерева й кущі на прилеглих територіях.

Збірна команда спортсменів ПрАТ "Укргідроенерго" взяла участь у змаганнях XV Всеукраїнської спартакіади працівників енергетики та електротехнічної промисловості, на якій наші спортсмени вибороли ІІ місце у змаганнях з волейболу та шахів.

За звітний період згідно з колективним договором у санаторіях, пансіонатах і базах відпочинку оздоровлено 363 працівники та 164 дитини працівників товариства.

Працівники департаменту орга-нізаційної діяльності та комунікацій разом із фахівцями із зв'язків із громадськістю та пресою філій товариства систематично проводять інформаційну діяльність, спрямовану на всебічне роз'яснення громадськості та ЗМІ про перспективні напрями розвитку стратегічних об'-єктів гідроенергетики та в цілому власну діяльність - з метою формування позитивного іміджу, донесення основних державних меседжів, та, безумовно, інформування про досягнення компанії у сфері гідроенергетики.

Крім того, в рамках виконання стратегічного плану розвитку ПрАТ "Укргідроенерго", формування та зміцнення загального позитивного іміджу компанії у філіях товариства та серед громад у місцях присутності філій товариства проводилися наступні заходи: відкриття куточків слави в школах №1 та №2 м. Канів; організація футбольного турніру у м. Нова Каховка за участі клубу "Ветеран" (ветерани-гідроенергетики); висадження дерев на Алеї Слави в м. Канів; проведено зустрічі з представниками влади об'єднаної громади Канівського району; представники "Укргідроенерго" взяли участь у Міжнародному економіко-гуманітарному форумі Ukrainian ID, що проходив у м. Канів.

У філії "Канівська ГЕС" проведено наступні заходи.

1. Участь у відкритому чемпіонаті з волейболу серед найсильніших аматорських команд Канівщини.

2. До весняних свят організовано та проведено концерт Ліга сміху.

3. Участь у заходах до 157-ї річниці з дня перепоховання Т. Г. Шевченка на Чернечій горі.

4. Участь у дитячих спортивних змаганнях - "Велодень - 2019".

Взаємодія із ЗМІ і громадськістю

Відповідно до затвердженого на 2019 рік медіаплану ПрАТ "Укргідроенерго" проведено низку заходів, серед яких наступні.

Брифінги, престури і пресконференції, спрямовані на всебічне роз'яснення громадськості та ЗМІ про перспективні напрями розвитку стратегічних об'єктів гідро-енергетики та в цілому власну ді-яльність, з метою формування позитивного іміджу, донесення державних меседжів та, безумовно, інформування про досягнення компанії у сфері гідроенергетики.

Підготовка інформаційних матеріалів, заяв, повідомлень, анонсів для ЗМІ про діяльність товариства, фотозвіти, інфографіки, відеоролики та розміщення їх на офіційному вебсайті товариства, в офіційних групах компанії у соцмережах і ЗМІ.

Активне просування офіційних сторінок компанії у соціальних мережах розширили коло соціальних мереж, де компанія офіційно представлена сторінками: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn.

Взаємодія та розвиток контактів з пресслужбами Міністерства енер-гетики та вугільної промисловості України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, компаній-партнерів, фірм, що працюють на одному ринку з товариством.

Також відділ роботи із ЗМІ систематично веде роботу з удосконалення програмного забезпечення вебсайту ПрАТ "Укргідроенерго", в результаті якого сайт компанії вдалося оптимізувати до рівня потужного сучасного інформаційного ресурсу. В поточному році активно реалізуються роботи щодо покращення видимості вебсайту в мережі інтернет та офіційних сторінок компанії у соціальних мережах.

Протягом першого півріччя ц.р. ведуться підготовчі роботи до проведення масштабного відеопроекту, який охопить усі філії товариства, за результатами якого буде сформовано відеобанк акціонерного товариства "Укргідроенерго" для використання в інформаційних і презентаційних матеріалах.

Уперше в історії компанії було підготовлено публічний інтегрований звіт керівництва (звіт про управління) ПрАТ "Укргідроенерго" за 2018 рік, що включає в себе фінансові результати компанії, реалізацію стратегії корпоративної соціальної відповідальності та стратегічного плану розвитку компанії.

ПрАТ «Укргідроенерго»

 

14 вересня
>> Основные характеристики и качества качественного табака для кальяна
Далі...

>> Как старый грузовик помог пенсионеру улучшить свой доход и качество жизни
Далі...

1 вересня
>> Добротную, качественную, стильную одежду носить одно удовольствие
Далі...

29 серпня
>> Що таке локалізація сайту та чим цей процес відрізняється від звичайного перекладу?
Далі...

14 серпня
>> Кальяны в Днепре
Далі...

19 липня
>> На что обратить внимание, при выборе детского рюкзака?
Далі...

14 липня
>> Як оформити куточок настрою для дошкільнят і молодших школяриків?
Далі...

30 червня
>> Паховая грыжа: виды, причины возникновения и методы лечения
Далі...

29 червня
>> Як купити дитячий одяг: поради батькам
Далі...

23 червня
>> Система Joker – решение для ограниченных пространством торговых площадей
Далі...

18 червня
>> Зачем нужен уксус для риса в суши?
Далі...

5 червня
>> ПРОКТОНИС: мазь от геморроя. Инструкция и использование
Далі...

28 травня
>> Преимущества вакуум регуляции
Далі...

>> Бренды автоэмалей: что рекомендуют профессионалы?
Далі...

>> История кофе: как напиток из провинции Эфиопии завоевал мир
Далі...

20 квітня
>> Автобагажники на крышу: Как путешествовать на машине с комфортом
Далі...

17 квітня
>> Профессиональный ремонт кондиционера авто
Далі...

12 березня
>> Лучшие квесты Днепра: ТОП-5 квеструмов куда стоит сходить
Далі...  © ПП “Канівська Пресс-група”
  © Концепція дизайну:
      ПП “Канівська Прес-група”
  © Дизайн, розробка сайту:
      РА “РЕКЛАМЕРА”“ДНІПРОВА ЗІРКА”  
офіційна громадсько-політична газета   
м.Канева і Канівського району.  
Заснована 17 квітня 1921 року.  

Матеріали, надруковані в канівському тижневику “Дніпрова Зірка”  
є власністю видавця, захищені міжнародним і українським   
законодавством і не можуть бути відтворені у будь-якій формі   
без письмового дозволу видавця.  
При використанні наших публікацій посилання на газету обов’язкове.  
© Дніпрова зірка